""

Östersunds första fristadsförfattare är på plats!

Under Världsbokdagen 23 april uppmärksammades och firades litteraturen och yttrandefriheten genom ett arrangemang om just fristäder och fristadsförfattare på Östersunds bibliotek.

Sedan 2017 är Östersund en av Sveriges 24 fristäder inom ICORN, International Citizen of Refuge Network. I februari i år kom Östersunds första fristadsgäst, den välkända journalisten, poeten och författaren Souzan Ibrahim. På hennes cv står bland annat fyra diktsamlingar, tre novellsamlingar och många artiklar om bl.a. kvinnors rättigheter.

Souzan berättade om sitt liv i Damaskus i Syrien, där hon arbetat som journalist sedan 2004 – något som blivit allt svårare sedan krigsutbrottet 2011. Särskilt under de två första krigsåren avrättades många journalister, vilket fick Souzan att försöka lämna Syrien redan för flera år sedan. Det är dock först nu, med hjälp av organisationen ICORN, som hon har lyckats. Till myndigheter och bekanta har hon sagt att hon åkt till Bulgarien för att studera. Bara den närmaste familjen och en av hennes vänner vet vart hon egentligen befinner sig.

Souzan beskriver hur hon tvingats till självcensur under krigsåren i Syrien, hur hon lärde sig att skriva få ord med mycket betydelse. Under kriget har hon gett ut två diktsamlingar utan tillåtelse från regimen – en stor risk – där många dikter handlar om just krig, om än mellan raderna. Under de två första krigsåren skrev Souzan dagbok, vilken ligger till grund för en roman hon hoppas kunna publicera i Sverige. Hon önskar att den också ska översättas till svenska, så att vi som bor här ska förstå vad som hände, som förändrade allt, för vi kommer aldrig få se det på tv, som hon säger.

Hon skriver också på en annan roman, om kärlek och krig. “It’s something special to love during war”, säger Souzan, och  tillägger ”I want to write always about love and life!”.

Souzan får en fråga om hon kan tänka sig att medverka vid lovaktiviteter för arabisktalande ungdomar som har kommit till Sverige de senaste åren. Hon svarar att hon gärna vill hjälpa staden som hjälper henne, och kanske skriva en bok med flyktingars berättelser. “I should be the voice of those who have no voice”, säger hon.

Under kvällen, som modererades av Lena Byström, medverkade också Karin Hansson, nationell samordanre inom ICORN som berättade mer om hur organisationen ICORN fungerar, vilka som söker fristad och hur det praktiskt går till. Läs mer om fristäder i Sverige på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Handbok-for-fristadsforfattare/ och om ICORN på organisationens egen sida: https://icorn.org/.

Särskilt inbjudna gäster var också Vivi-Ann Svensen Rotmo som är fristadskoordinator på Levanger bibliotek och Levangers första fristadsgäst, journalisten och poeten Mamon Jabari. Levanger i Norge har varit fristad sedan 2014.

Karin Thomasson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Östersund deltog också.

Arrangör för kvällen var Östersunds bibliotek och fristadskoordinator Catharina Andersson.