PETER BÄCKMAN

Birka strand 10
836 95 Ås
Krokoms kommun
070-233 03 93
bjucke19@gmail.com

Publicerade verk:
I saknaden föds hatet, Jengel förlag, 2012
Frostbett, Jengel förlag, 2010