""

Pressmeddelande: Nu stärker vi biblioteken i Jämtland Härjedalen!

Nu stärker vi biblioteken i Jämtland Härjedalen!

Den nationella satsningen ”Stärkta bibliotek” har avsatt 250 miljoner i tre år för stöd till landets folkbibliotek.

Idag kom beskedet att alla kommuner i länet fått sina ansökningar beviljade. 5 825 000: – får våra åtta kommuner dela på utifrån sina ansökningar. Bokbil och biblioteksbuss, tekniksatsningar, barnbibliotekarier, lässatsningar inom äldreomsorgen och LSS är några av de spännande utvecklingssatsningar som nu kan dra igång.

Syftet med satsningen är att öka utbud av och tillgänglighet till folkbibliotek i hela landet genom att stimulera utveckling och kvalitet. Under de kommande åren kommer vi att få se ännu fler satsningar inom ramen för ”Stärkta bibliotek”. Regionbiblioteket följer och stödjer kommunerna i arbetet.