Rapport från Biblioteksdagarna

Biblioteksdagarna maj 2019 i Helsingborg med tema Kompetens

Från regionen representerade jag, Kerstin Örbo och Maj Eriksson. Onsdagskvällen innan programstart minglade vi på Helsingörs bibliotek Kulturvaerftet med bl a en otroligt imponerande programverksamhet. Programmet torsdag/fredag tog sedan avstamp i omvärlden med IFLAs ordförande som inledde.

Frågan är vilken kompetens behöver vi alla ha med oss in i framtiden oavsett del i sektorn? Vilka krav ställs idag på bibliotekspersonal och i framtiden? Vem tar ansvar för vår professionsutveckling så att vi rustas att möta de förändringar som komma ska?

Nicklas Lundblad professor vid KTH pratade bl a robotisering, Ulrika Ahlqvist pratade om hur vi når hjärnans fulla potential i ett ständigt uppkopplat liv, Sandy Hirsh från USA föreläste om hur biblioteken förblir relevanta och efterfrågade. Representanter från biblioteksutbildningarna diskuterade hur dom ska motsvara de ökade kompetensbehoven.

Sedan fick vi ta del av föreläsning om ett helt nybyggt bibliotek Oodi i Helsingfors som följer med sin tid. 10 000 besökare/dag, öppet 8-22 (sön 8-20). Några av mottona var att vi inte behöver vara experter utan vi utforskar tillsammans med besökaren exempelvis 3D skrivare, vi behöver inte alltid vara redo och så jobbroterar dom för att testa olika arbetsuppgifter etc. Inspirerande. Bra att tänka kring framtid och kompetens. Utifrån deras nyskapande arbete så är det kanske delvis nya kompetenser vi behöver framöver på våra bibliotek?

/Helena Broms, bibliotekskonsulent