""

Rapport från internat med bibliotekspersonal som arbetar med barn och unga, 23-24 maj

23-24 maj träffades ett 20-tal bibliotekarier och annan bibliotekspersonal som arbetar med barn och unga, från både Jämtland Härjedalen och Västernorrland, i Sundsvall för ett internat. Temat för internatet var ”metoder för att nå unga på fritiden”.

Vi fick en kavalkad av tips på happenings och aktiviteter av Sofia Malmberg, skolbibliotekssamordnare och författare, och ägnade en hel förmiddag åt att arbeta med Design thinking som metod för biblioteksutveckling – något som resulterade i en mängd prototyper på olika verksamhet riktad till unga, redo att testas på den faktiska målgruppen i verkligheten. Vi hann också med en visning av Sundsvalls biblioteks barn- och ungdomsavdelning, gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och ett kort besök av Sverok Nedre Norrland, som är ”vårt” distrikt av Sveriges största ungdomsförbund, som organiserar unga med intressen som ofta knyter nära an till litteratur – t.ex. rollspel, cosplay och fantastik.

För den som vill ta del av gruppdiskussionerna finns anteckningar att läsa här (länk).

Design thinking för bibliotek kan man läsa mer om här (länk)