""

Rapport från Läsa tillsammans

– Temadag för läsombud, högläsare, bibliotekspersonal

29 mars 2019

Bitte Sahlström – Årets läsombud

Bitte Sahlström är läsombud inom daglig verksamhet i Östhammar. Förra året fick hon MTM:s fina pris Årets läsombud för sitt arbete med att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska få tillgång till lättläst litteratur och nyheter. Bitte berättade för oss att det är mycket arbete med de ca 80 boklådor som finns för utlåning. Det krävs samverkan och en väl genomtänkt organisation med schemalagda lässtunder för att det ska bli hållbart, liksom ständig inspiration. Och en får inte glömma kaffet!

Högläsning ur Fågeln i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg

Timmen före lunch ägnade vi åt att själva läsa högt för varandra i grupper. Vi läste ur Sara Lundbergs Fågeln i mig flyger vart den vill och stannade emellanåt upp för att reflektera om texten och bilderna och inte minst vad berättelsen väckt för tankar. Högläsningen verkade vara ett uppskattat inslag hos flera av deltagarna. För många hade boken väckt känslor och minnen och en av deltagarna tyckte det var härligt att för en gångs skulle bli läst för!

Cecilia Davidsson – författare

När blir en text lättläst? Och hur mycket får en författare som skriver lättläst ändra i originaltexten utan att det blir för mycket? Dessa frågor – och annat – pratade Cecilia Davidsson om i sitt föredrag om att skriva lättläst. Hon har skrivit om ett tiotal böcker till lättlästa versioner, bl.a. Mobergs Utvandrarna och Invandrarna. (Hon har dock inte tagit sig an de två resterande i sviten). Cecilia har också gett ut barnböcker och noveller. Att skriva lättläst ställer höga krav på språket, menade Cecilia, och betonade vikten av att ge läsaren en läsupplevelse – det är ju inte en sammanfattning som ska återges.

Anna Lundström och Gunhild Åkerblom, Berg och Bräcke

Vi fick under dagen också ta del av två lokala läsprojekt. Anna Lundström från Bräcke kommun och Gunhild Åkerblom från Bergs kommun berättade för oss om sina respektive läsombudsprojekt. Bräcke startade i höstas med introduktionsdag och studiecirkelträffar. Berg inledde sitt projekt i februari i år, efter att ha turnerat runt på boenden i kommunen och gjort research och berättat om vad biblioteket kan erbjuda. Anna Lundström lyfte fram vikten av att använda sig av bibliotekets egen personal, för att trygga för en stabil fortsättning i samma anda. Gunhild Åkerblom menade att det förstås är en förutsättning med ekonomiskt stöd (här genom Kulturrådets bidrag genom Stärkta bibliotek). Det är också viktigt med samverkan mellan bibliotek och vård & omsorg.

/ Johanna Vestfält, regionalt ansvarig för tillgänglighet