Rapport från Marskonferensen i Umeå – ”Vart är vi på väg?”

Kreativiteket i Eslöv
Per Andersson, bibliotekarie från Eslöv, berättade inspirerande om deras satsning på ”Kreativiteket”. Med hjälp av personalens egna kunskaper och fritidsintressen har de skapat ett eget ”maker space” med enkla medel och liten budget. Poängen är att bygga på ett intresse, utan att vara expert. Deras tips till andra är att aktiviteter som inte är så perfekta kan sänka trösklarna för besökarna. Mycket inspirerande!

”Bibblan på stan” i Mjölby
Bibliotekschefen Anya Feltreuter berättade om deras satsning på ett mer utåtriktat arbetssätt. Bakgrunden var att biblioteket ville få fler besökare. De bestämde sig få för att skapa nya arbetsformer, mer integration och fler relationer med befolkningen. Ett uppsökande arbete startade. Elcykeln ”Bibbi” är en del i satsningen, med den görs regelbundna turer på stan. Pop-up-sagostunder och pop-up-makerspace är också vanliga inslag. Deras tips är att börja i liten skala, lära av andra, flexibel planering och planera inte för mycket, ha skoj! Resultatet har blivit 9000 fler besökare redan första året, alla vill samarbeta och biblan har blivit ”en snackis”.

Läsroboten Vinci i Luleå
Bibliotekschef Lena Lundberg Vesterlund berättade om ”Läsa med Vinci”, ett samarbete mellan Biblioteksavdelningen, Kulturförvaltningen, Porsöskolan och Barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med projektet är att stärka barns läskunnighet och läslust i tidig ålder. Målgruppen är barn i förskoleklass-år 4. De träffar läsrobot och robotförare, samt biblioteket cirka en timme/vecka under 7 veckor. Åtta barn får möjligheten under hösten 2016. Barnet tränar högläsning med läsroboten och får bibliotekskunskap. Projektet kommer att dokumenteras och finansieras via medel för särskilda folkhälsosatsningar. Jättespännande tyckte vi!

Carte Blanche
”Carte Blanche” är ett sätt för att inspirera och syresätta medarbetare. Metoden har använts på Karolinska sjukhusets bibliotek i samverkan med personal från Regionbibliotek Stockholm. Medarbetarna har fått avsätta 10-20% av sin arbetstid till ”inspiration”. Gruppen har haft frikort (carte blanche) att utforma tiden som de själva önskat. De valde att arbeta med Design thinking-metoden, Stop Motion-film, konstworkshops mm. Den stora behållningen har varit att få vara fria, arbeta kreativt och ha tid för reflektion. Carte Blanche har fungerat som ett andningshål!