""

Rapport från studiebesök i Landskrona

Nu har vi kört vårt pilotprojekt Bokstart i snart tre år och behöver komma vidare med en hållbar lösning. Från Östersunds bibliotek ville vi besöka en kommun i liknande storlek som också arbetade med att komma vidare med Bokstart. Vi kom fram till att Landskrona passade perfekt att besöka.

Landskrona bibliotek ser ut som ett litet sagoslott, men var från början faktiskt en brandstation.

I Landskrona ingick 270 familjer i Bokstart och personalen nådde ca 73% av dessa med hembesök. De hade gärna fortsatt med sina hembesök men det är allt för resurskrävande för att genomföra utan extra finansiering.

Under ett år har personalen som arbetat med Bokstart gått en forskningscirkel i samarbete med lärarprogrammet på Malmö Universitet. De har ungefär en träff i månaden och får hjälp med att ta fram vetenskapliga artiklar som kan lägga en grund för fortsatt arbete. Personalen får ta den tid det behövs för läsning och diskussion.

I kommunen finns en politisk vilja att satsa på små barns språkutveckling och det gör det lättare att arbeta med detta från bibliotekets håll. BVC-sköterskorna delar nu ut ”De små barnens bok” på 8-månadersbesöket. I kommunen finns också två litteraturprofilförskolor.

Litteraturprofilförskolorna arbetar intensivt med en bok under ett helt år och alla barnen är med utifrån sina förutsättningar. Bibliotekarierna valde tre titlar som förskolepedagogerna sedan fick välja mellan. Årets bok blev ”Kurrans skatt” av Lisa Moroni. Introduktionen till boken skedde genom skådespel av personalen och sedan har barnens intresse styrt vad de jobbat med ur boken. Personalen väver in förskolans mål i arbetet med boken.

Varje måndag reflekterar personal och barn tillsammans över vad de arbetade med kring boken förra veckan. I början av projektet fick förskolepedagoger och bibliotekarier gemensam fortbildning. Bibliotekarierna deltar också på föräldramöten på kommunens förskolor. De försöker avdramatisera läsningen och delar ut bibliotekets program. De har en kvot för hur många föräldramöten de gör per år. De gör ca 5 stycken och sen är det stopp det året. Kanske något för oss?

Bibliotekarierna som vi träffar i Landskrona har hört från Sjöbo att biblioteket där har en intressant lösning för Bokstart. Barnen får en bok vid inskolningen på förskolan. Boken läses sedan både hemma och på förskolan mer intensivt under inskolningen och blir som en trygghet.

I Landskrona vill personalen även få in Bokstart på bibblan. De kommer att ha babycafé med mingel, läsning och mys.

Åsa Andersson, Östersunds bibliotek