Rapport från studieresa till Säters Fixotek

Den 18/9 lastade vi en minibuss full av MIK-intresserade bibliotekarier och styrde kosan mot Säters bibliotek och deras FixotekFixoteket, som har funnits sedan 2017, är en del av bibliotekets fysiska rum, där fokus ligger på skapande – både digitalt och analogt. Det digitala ses inte som en separat verksamhet inom biblioteket, utan är integrerat i all verksamhet.  

Vi började studiebesöket med att se oss omkring i de fina lokalerna. Jag förundrades över hur snyggt man kan få till det med enkla medel som enhetliga (och numrerade!) hyllor och färgglada detaljer. Särskilt på avdelningarna för barn och unga hade man också arbetat väldigt genomtänkt med att skapa rum i rummet.  

Sedan fick vi en föredömlig presentation av själva Fixoteket och verksamheten där, av MIK-bibliotekarie Jonna Steinrud med kollegor. De berättade bland annat att upprinnelsen till Fixoteket var att MIK var ett av tre prioriterade mål i den dåvarande biblioteksplanen (de andra två var läsfrämjande och demokrati), och man funderade över hur MIK kunde påverka och ta plats i det fysiska biblioteksrummet. Processen fick ta tid och till en början var utrymmet i lokalen ganska tomt. Man började inte med att köpa in stora maskiner, utan utgick från personalens intresseområden och skapade aktiviteter utifrån dem. Under det första året kunde det vara vad som helst, men efterhand har man sett till att göra en digital koppling till alla aktiviteter i Fixoteket. Om man har en workshop i stickning kan man titta på stickvideor på Youtube, till exempel. Dessa aktiviteter har också fyllt på Fixoteket med material allt eftersom. Även de deltagande barnen har fått vara medskapande i innehållet.  

Det har varit en lång process i personalgruppen för att implementera Fixoteket hos alla och få alla med på tåget. Man har pratat mycket om yrkesrollen och landat i att alla inte måste göra eller kunna allt, utan att varje person tar ett steg framåt från där hen är. Viktigt har varit att detta inte har kommit uppifrån, utan ifrån personalens egen process.  

Vi fick också möjlighet att själva testa på delar av innehållet i Fixoteket, för att bättre kunna sätta ihop egna små mobila fixotek i länet framöver. Under hela studiebesöket hjälptes vi också åt att filma, och filmen kommer så småningom bli tillgänglig för er alla, kanske genom Digiteket? Till dess hoppas jag att fler har möjlighet att göra ett studiebesök i Säter, både för att titta på de fina lokalerna, Fixoteket och kanske framför allt inspireras av personalgruppens lärandeprocess.  

Tack Sol och Hanna som ordnat resan så bra! 

/Alida

MIK-bibliotekarie Jonna Steinrud guidar runt i Fixoteket.

Erik försöker få en robot att ta sig igenom en labyrint. 

Ungdomsavdelningen.

Pridetema precis innanför entrén till Säters bibliotek.