Rapport från temadag om biblioterapi för barn och unga

Nätverket för biblioterapi i region Jämtland/Härjedalen erbjöd sin första utvecklande dag om läsfrämjande projekt i slutet av augusti kring det biblioterapeutiska arbetssättet. Vi inledde om själva begreppet: Vad är biblioterapi? Helena Broms berättade kort om bakgrunden.

Sedan presenterades ”vårt eget” biblioterapeutiska projektet ”Boken som kompis” -Helen Asklund, Ingela Sjöberg och Marie Nygaard berättade. Projektet sker i samarbete med Familjehemsteamet som tillsammans med Östersunds bibliotek startade ”Boken som kompis” och handlar om att stärka läslusten, läsförståelsen, anknytning och relationer i familjehem.

Under eftermiddagen fick vi ta del av Eva Selins två biblioterapeutiska projekt : Läsklubb pågår! Högläsning för sjuka barn på Drottning Silvias barnsjukhus. Och ”Bokhäxan” – digitala lyckobrev/lästips till ungdomar 13-25 år.

Hanna Eskelin bibliotekarie från Åre kommun skrev sammanfattande efter att ha deltagit under dagen:

”Tänk vad böcker kan göra skillnad i våra liv – de kan hålla oss sällskap, få oss att skratta, få oss att gråta, få oss att växa i oss själva, få oss att känna igen sig, få oss att kännas oss mindre ensamma, få oss att känna empati med andra, få oss att ändra våra liv, få oss förbannade, få oss att ifrågasätta, få oss att orka fortsätta leva… listan kan göras oändlig. Det kan ibland , även för en bibliotekarie, vara lätt att glömma bort den kraft böcker faktiskt besitter. /…/en sjukt inspirerande dag kring biblioterapi och litteraturens kraft i att läka och hjälpa barn och unga!”

/Helena Broms