""

Rätten att läsa

Välkommen till en tema-eftermiddag om alternativa verktyg för barn och unga med läsnedsättning! Studiedagen riktar sig till pedagoger och bibliotekspersonal i Jämtland Härjedalen.

Inbjudan och program (pdf).

DATUM
Torsdag 8 november 2018

TID
13.00 – 16.00

PLATS
Östersunds bibliotek,
Samlingssalen

ANMÄLAN
Catarina Lundström
catarina.lundstrom@regionjh.se
070-254 75 87

KOSTNAD
Dagen är kostnadsfri