Regional biblioteksplan och Regional kulturplan på remiss

Remissutgåva Biblioteksplan

Remissutgåvan finns att läsa här (länk).

Synpunkter på remissutgåva lämnas senast 15 september till: regionalutveckling@regionjh.se eller
Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/591/2017 på yttrandet.

I första hand ber vi om synpunkter gällande biblioteksplanens prioriteringar
och utvecklingsområden. Även synpunkter om övrigt innehåll kan givetvis
lämnas.

Remissutgåva Kulturplan

Remissutgåvan finns att läsa här (länk).

Synpunkter på remissutgåva lämnas senast 15 september till: regionalutveckling@regionjh.se eller
Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/363/2017 på yttrandet.

I första hand ber vi om synpunkter gällande kulturplanens prioriteringar,
samverkan samt utvecklingsområden. Även synpunkter om övrigt innehåll
kan givetvis lämnas.