""

Regionalt kulturforum bjuder in till KULTURATTACK 2017

Måndag 30 oktober, kl. 9.30 – 16.00
OSD (Folkets hus), Östersund

Kulturattack är en återkommande inspirations- och utbudsdag för personal i grundskola och förskoleklass, skolledare, rektorer, politiker, tjänstepersoner inom kultur och skola samt kulturutövare. Alla kommuner i länet arbetar med kultur i skolan bland annat genom Skapande skola. Konferensen syftar till att ge fortbildning, inspiration och verktyg för detta men även till att stärka samverkan mellan den professionella kulturen och skolan i Jämtland Härjedalen.

Den nuvarande läroplanen framhåller estetiska lärprocesser som något som ska genomsyra samtliga ämnen och att skolan ska ge utrymme för olika kunskapsformer. Därför är temat i år Kreativa lärmetoder där vi erbjuder olika spår för fördjupning inom olika teman.

Se hela programmet och anmäl dig här (pdf)

Sista anmälningsdag 15 oktober.