""

Samisk skrivartävling förlängd till 30 november

LUSTE TJAELEDH (Det är roligt att skriva) – skriv och vinn!

I den här skrivartävlingen premieras texter skrivna på det sydsamiska språket. De bidrar till att språket lever vidare och utvecklas. Texterna kommer att bedömas anonymt av en jury. Du som deltar har chans att bli publicerad. Texter kan även lämnas in på svenska eller norska (premieras inte).

TEMA SAEPMIE

Som område, som plats, som händelse, som fantasi, relation, minne, framtid och kunskap… Temat kan tolkas fritt och du kan skriva dokumentärt eller fiktion, eller en mix av dem.

Vi söker kortare och längre texter som kan vara i form av dikter, noveller, betraktelser eller essäer till en antologi på sydsamiska som ska publiceras under 2019/2020.

TÄVLINGSREGLER

Texten du skickar in ska vara opublicerad. Du måste ha koppling till det sydsamiska språkområdet för att kunna delta i tävlingen. Texten ska vara på max 10 A4 sidor, 12 pkt, 1.5 pkt radavstånd. Texten skickas in anonymt via formuläret senast 30 november.

Bifoga din text som Word-fil. Ange i vilken tävlingsklass du medverkar.

TÄVLINGSKLASSER

  • Ungdomar (13 -17 år). Texter på sydsamiska. Premieras. Chans att vinna 15 000 sek.
  • Vuxna (från 18 år). Texter på sydsamiska. Premieras. Chans att vinna 25 000 sek.
  • Ungdomar (13 -17 år). Texter på svenska, norska. Ett urval av texter kan översättas till sydsamiska för att ingå i antologin.
  • Vuxna (från 18 år). Texter på svenska, norska. Ett urval av texter kan översättas till sydsamiska för att ingå i antologin.

Den färdiga boken med samlade texter ska vara på sydsamiska, därför kommer texter att översättas.

Mer information finner du på http://www.gaaltije.se/luste-tjaeledh-skrivartavling/ samt på facebook.com/lustetjaeledh/

""""