Shared Reading som metod för högläsning

Shared reading är en metod för högläsning i grupp som togs fram av litteraturvetaren Jane Davis i Liverpool för snart 20 år sedan. Vi läser korta texter, noveller och dikter. Deltagarna läser inget i förväg, eller mellan gångerna som man träffas, utan alla i gruppen får texten först där och då. Det är texten som är i fokus, vilken följs upp av en kravlös diskussion om de tankar och känslor som texten väcker.

I dessa coronatider är metoden bland annat ett sätt att motverka äldres isolering, att på ett så säkert sätt som möjligt ändå få ses i grupp på biblioteket (eller annan lokal) för en stunds högläsning och samtal kring det lästa.

Regionbiblioteket erbjuder nu en utbildning i metoden Shared Reading (10-12/11).

Efter kursen blir du certifierad läsledare. Våra norska kollegor Thor Magnus Tangerås och Linda Schade Andersen leder. Mer info kommer. Föranmäl intresse till helena.broms@regionjh.se eller 0733 42 41 37