Snabbstöd – litteratur

För att snabbt kunna ge stöttning i en tid då många drabbats hårt har Kulturen i Region Jämtland Härjedalen beslutat att utlysa ett extra stöd för arbete. Yrkesverksamma kulturarbetare i Jämtland Härjedalen, från alla konst- och kulturområden, får möjlighet att söka ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att det konstnärliga arbetet ska kunna fortgå. För dig som är verksam inom litteraturområdet utlyses sex Snabbstöd om 10 000 kr. Ansökan senast 4 maj.

Snabbstod-kulturen.pdf

Snabbstöd-litteratur.docx