Starka bibliotek – vad gjorde vi med pengarna? – konferens 6 oktober

Tisdag 6 oktober arrangerar regionbiblioteken i Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Dalarna arrangerar en gemensam lärkonferens för bibliotekspersonal

Konferensen, som blir digital, redovisar bland annat exempel på projekt inom ”Stärkta bibliotek” och ”Digitalt först” som genomförts i de tre länen. På programmet finns också två spännande föreläsningar av Josefina Syssner och Jonna Bornemark.

Se programmet i sin helhet nedan. Anmälan via länk i programmet