""

Rapport från FRB*-konferens i Storforsen

*FRB står för Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet 

4-6/9 möttes ett 80-tal regionalt anställda bibliotekskonsulenter och –utvecklare i Storforsen i Älvsbyns kommun i Norrbotten. Temat för konferensen var digital biblioteksutveckling och MIK (medie- och informationskunnighet), och utgick till stor del från förslaget Digitalt först med användaren i fokus (pdf) från Nationella biblioteksstrategin.

Erik Fichtelius, som leder KB:s utredning om en nationell biblioteksstrategi presenterade en lägesrapport. Demokrati, tillgänglighetsfrågor, utbildning och digitalisering är huvudteman för strategin, som fick kritik för avsaknaden av barnperspektiv. Ett utkast till strategin beräknas komma våren 2018, och ett färdigt resultat våren 2019.

Konferensdeltagarna fick också en uppdatering av hur såväl MTM som SKL arbetar med digitalisering. Maria Jacobsson från SKL berättade också om resultatet av SKL:s enkät till folkbiblioteken om hur dessa arbetar med digital kompetens. (Läs hela rapporten som pdf här), vi kommer att få statistik för Jämtlands län i ett senare skede, som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet hos oss.

Peter Krantz från KB presenterade Kungliga bibliotekets arbete med digital integritet på bibliotek, och den checklista som tagits fram. Läs igenom och använd den! 

Linda Mannila, utbildare genom det egna företaget Digismart, grundare till föreningen Make it Finland och forskare vid Linköpings universitet, höll en entusiasmerande föreläsning på temat ”digitaliseringen förändrar allt. Hur påverkar det oss?” om digital kompetens i ett bredare samhällsperspektiv. Hon identifierar tre huvudområden som särskilt viktiga: algoritmernas roll i samhället, hur data delas och samlas in och AI – artificiell intelligens samt etiken kring detta. Linda hävdar att digital kompetens är en fråga om allmänbildning, likvärdighet och inklusion.

Marika Alneng, författare till boken Folkbibliotek i förändring – navigera med medie- och informationskunnighet som alla deltagare fått i uppgift att läsa innan konferensen, pratade om MIK som samhällsfråga och bibliotekspraktik. Vi har köpt in ett exemplar av nämnda bok till varje kommun.

Vi fick också goda exempel på praktiskt MIK-arbete i biblioteksverksamheten från Östergötland, där man arbetat strategiskt med att höja MIK-kompetensen bland både personal och biblioteksbesökare. Regional biblioteksverksamhet i Örebro, Dalarna, Uppsala och Stockholm bjöd på förhandsinformation om ett självskattningstest om digital kompetens för bibliotekspersonal och chefer som de gemensamt håller på att ta fram. Det beräknas finnas tillgängligt för alla till årsskiftet.

/Alida