Världens bibliotek

Snart kommer alla som befinner sig i Sverige att ha tillgång till tusentals titlar på de flesta större “invandrarspråk”. Det är plattformen Världens bibliotek, en gemensam nordisk satsning, som ska förbättra tillgången till digitala bibliotekstjänster för flerspråkiga personer. Tjänsten finns idag endast i Danmark men förhoppningen är att den svenska plattformen skall vara igång innan årets slut.

Genom att sakkunniga på de nordiska ländernas national- och specialbibliotek samarbetat kring urval, inköp och förmedling håller Världens bibliotek en hög nivå och kan bli ett bra komplement till bibliotekens egna bestånd. Särskilt för mindre bibliotek kan tjänsten komma att spela en viktig roll, till exempel för att snabbt kunna möta efterfrågan på nya språk. I Danmark krävs ett bibliotekskort för att kunna logga in, i Sverige kommer tjänsten att vara tillgänglig för alla som befinner sig i landet. Det kommer alltså att vara väldigt enkelt att informera om detta och människor kan använda Världens bibliotek direkt utan att behöva ta sig över några höga trösklar. Det betyder också att även skolor, boenden och andra aktörer kan använda tjänsten utan att först skaffa inloggningsuppgifter via ett bibliotek.

Så vilka bibliotekstjänster är det då som kommer att finnas tillgängliga? E-böcker och e-ljudböcker naturligtvis, men även film och musik kommer att kunna strömmas. Särskilt den fria tillgången till filmer borde kunna bli en hit, tänk att kunna visa nyanlända att de gratis kan strömma bra filmer från sitt hemland i sin mobil eller på en dator!

Adressen till webbplatsen är www.varldensbibliotek.se, i dagsläget länkas en dock vidare till den danska versionen.

/Daniel Fahlén, Östersunds bibliotek